Katsomoasiassa yllätyskäänne. Asia siirretty Hanna Kososelta (OKM) Krista Kiurulle (STM)

1.6.2020

Katsomoasiassa on tapahtunut yllätyskäänne. Kirjalliseen kysymykseeni ei vastaa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Hän suhtautuu asiaan vakavasti.  Luotin hänen haluunsa viedä asiaa eteenpäin. Virallista vastausta ei tule kuitenkaan häneltä, vaikka siinä uskossa myös media on ollut jo parin viikon ajan.

Maanantaina 1. kesäkuuta soitin ensin opetus- ja kulttuuriministeriöön. Sieltä kerrottiin, että asian käsittely on siirretty jo perjantaina 15. toukokuuta sosiaali- ja terveysministeriöön. Kysymykseen vastaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tartuntatautilain pohjalta. Varmistin asian vielä STM:stä.

Asian saaman mediahuomion vuoksi olisi ollut hyvä kertoa avoimesti siirrosta heti sen tapahduttua. Nähdäkseni ministeri Hanna Kosonen on joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen asiassa. Hän ei voi suoraan vaikuttaa asiaan eikä myöskään vastata kirjalliseen kysymykseeni.

Vastaus on annettava viimeistään maanantaina 1. kesäkuuta. Kysymys on jätetty eduskunnan kansliaan maanantaina 11. toukokuuta. Ministeriölle se on annettu tiedoksi 12.5.2020. (päivämääriä tarkennettu tiistaina 2.6.2020).

Eduskunnan työjärjestyksen  27 §:

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Kysymys annetaan sisällöltään täsmällisenä puhemiehelle, joka toimittaa kysymyksen valtioneuvostolle. Kysymys voidaan tehdä myös valtiopäivien ollessa keskeytettyinä.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle. Tieto eduskunnalle saapuneista vastauksista kirjallisiin kysymyksiin merkitään täysistunnon pöytäkirjaan.