Kirjallinen kysymys FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoiminnan aloitukseen liittyvistä riskeistä

29.4.2021

                                                                                                            Kirjallinen kysymys KK 285/2021 vp


Pauli Kiuru kok ym. 

Kirjallinen kysymys FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoiminnan aloitukseen liittyvistä riskeistä 

Eduskunnan puhemiehelle 

Valtio suunnittelee Suomen toiseksi suurimman lentoyhtiön perustamista ja toiminnan käynnistämistä verovaroin vuoden 2022 alussa. Hankkeen todelliset kustannukset ovat vielä arvoitus. Kustannuksista on esitetty vasta hankintaan liittyviä yleisiä kuluja. 

Todelliset kustannukset tulevat esiin vaiheittain toiminnan edetessä. Keskeisiä ja piilossa olevia kustannuksia ovat esimerkiksi yli 150 erikoishenkilön perus- ja ylläpitokoulutukset, helikopterikaluston huolto- ja varaosahankinnat, mittarilentotoiminnasta aiheutuvat lisäkustannukset sekä monopolisoinnista johtuvat palkkakustannukset. Toteutuvat kustannukset saattavat olla huomattavasti korkeammat kuin esitetyt laskelmat. 

Kirjallisen kysymyksen vastauksessa 17.1.2020 (KKV 427/2019 vp) ministeri Kiuru vakuutti seuraavasti: "Työryhmän mukaan saatavilla olevien tietojen perusteella lentotoiminnan siirtämisellä yhtiön omaksi tuotannoksi voidaan arvioida saavutettavan säästöjä nykymalliin verrattuna." 

Edelleen kirjallisen kysymyksen vastauksessa 8.5.2020 (KKV 291/2020 vp) ministeri Kiuru toisti: "Työryhmä totesi loppuraportissaan, että saatavilla olevien tietojen perusteella lentotoiminnan siirtämisellä yhtiön omaksi tuotannoksi voidaan arvioida saavutettavan säästöjä nykymalliin verrattuna."

Joulukuussa 2019 valmistui sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys (STM/3144/2019) lääkärihelikopteritoiminnasta ensihoidossa. Selvityshenkilö Jyri Liljan suositus oli, että laatu-, kustannus- ja toimitusvarmuusnäkökulmien takia valtion omista helikopteriostoista pitäisi luopua. 

Ministeri Kiuru kuitenkin lupasi kirjallisen kysymyksen vastauksessa 9.10.2020 (KKV 673/2020 vp) näin: "Edellä kuvatuilla muutoksilla turvataan, että toiminta on kustannustehokasta, luotettavaa ja korkealaatuista tulevaisuudessakin."

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta valmistuneen selvityksen (STM/3144/2019) tuloksien mukaisesti tulisi FinnHEMS Oy:n järjestämästä lääkärihelikopteritoiminnasta tehdä ensi tilassa riippumaton lääkärihelikopteritoiminnan kustannus-, hyöty- ja vaikuttavuusarviointi terveystaloustieteen asiantuntemuksella. Arvioinnissa tulee selvittää laaja-alaisesti koko ensihoidon ilmailupalvelun kustannusvaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kun uusi valtion lento-operaattorin toiminta on alkamassa vuoden 2022 alussa, niin ovatko kaluston, henkilöstön, operaattorin manuaalien sekä viranomaisen toimilupien valmistelut aikataulussa,

jos valmistelut eivät ole aikataulussa, niin miten valtio varautuu pelastustoiminnan häiriöihin, katkoksiin tai muihin yllättäviin ongelmiin, 

ovatko lupaukset tulevista säästöistä edelleen voimassa ja kuinka suurista vuosittaisista säästöistä voimme nauttia nykymalliin verrattuina,

milloin riippumattoman lääkärihelikopteritoiminnan kustannus-, hyöty- ja vaikuttavuusarvioinnin on tarkoitus valmistua ja ovatko sen tulokset käytettävissä helikopterihankinnoista päätettäessä ja

onko hallituksen tarkoitus arvioida uudelleen Lapin lääkintähelikopteritoiminnan järjestämistä siten, että myös Pohjois- ja Keski-Lapin alueet tulevat tasavertaisella laadulla katetuiksi?

Helsingissä 29.4.2021 

Pauli Kiuru kok 

Mia Laiho kok 

Paula Risikko kok 

Heikki Autto kok