Kirjallinen kysymys Kuluttajamaskien ALV:n alentamista ja saatavuuden turvaamisesta

7.9.2020

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa uusien koronavirustartuntojen määrä on suhteellisen pieni, mutta tapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat kasvaneet kesän loppua kohti. Tapausten määrä vaihtelee alueittain. Eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kainuun ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä osana koronaviruksen leviämisen estämistoimia. THL:n kasvomaskisuositus koskee sairaanhoitopiirejä, joissa on esiintynyt koronavirustartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. Maskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä, matkalla koronavirustestiin tai odottaessa testitulosta tai riskialueelta Suomeen paluun jälkeen siirryttäessä karanteeniin. Monissa sairaanhoitopiireissä on myös otettu käyttöön erillisiä suosituksia. Lisäksi esimerkiksi joissakin oppilaitoksissa on annettu maskimääräyksiä.

Maskeista on tullut oleellinen osa koronaviruksen vastaisia toimia ja niiden laaja saatavuuden turvaaminen kaikkiin väestönluokkiin on nyt erityisen tärkeää. Maskien kustannuksista on herännyt viime aikoina keskustelua sekä järjestöissä että mediassa ja eduskunnassa. Esimerkiksi Kauppalehti on laskenut, että maskeihin voi kulua nelihenkisellä perheellä halvimmillaankin 166 euroa kuukaudessa, jos suositusta noudattaa työ- ja koulumatkoilla sekä kauppareissuilla.

Maskeihin kuluva raha on monille tuntuva kuluerä. Koska maskien käyttöä tulisi edistää kaikissa väestöryhmissä koronaviruksen torjumiseksi, maskien saatavuuteen ja kustannuksiin tarvitaan kestäviä ratkaisuja. Monissa ammateissa etätyö ei ole mahdollista, jolloin myös työmatkoja on pakko kulkea joka päivä.

Hallitus on linjannut, että lähtökohtaisesti kasvomaskien hankinta on omakustanteista, mutta vähävaraisten ihmisten on mahdollista saada maskit kunnan kustantamina. Kunnissa ja kaupungeissa on ryhdytty erilaisiin toimiin, mutta laajaa maanlaajuista jakelua ei ole vielä käynnistynyt. On tärkeää, että varmistamme vähävaraisten mahdollisuuden saada maskeja joka puolella Suomea maksuttomasti.

Kasvomaskien laaja käyttö ohjeiden mukaisesti on oleellista, jotta suojausteho on riittävä. Esimerkiksi Kuluttajaliitto on osoittanut huolta maksien kustannuksista, joka voi johtaa puutteelliseen käyttöön, suosituksien noudattamatta jättämiseen tai liikkumisen rajoittamiseen.

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen verovapauden pidentämisen koronatartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa tarvittaville tavaroille. Kuluttajamaskeja ei kuitenkaan ole mukana esityksessä.

Kuluttajamaskit ja muut koronaviruksen torjunnassa käytetyt tuotteet kuten käsidesi kuuluvat tällä hetkellä normaalin 24 prosentin arvolisäveron piiriin. Koska maskit ovat tulleet osaksi epidemian torjuntaa, jonka kestoa ei voi tällä hetkellä arvioida, voi niitä verrata apteekeissa myytäviin lääkinnällisiin tuotteisiin, jotka kuuluvat alennettuun 10 prosentin verokantaan. Olemme ehdottaneet, että myös kuluttajamaskien arvolisänveroa tulisi alentaa, jotta voimme varmistaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden suojautua maskein ja suojata omat läheisensä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa kuluttajamaskien saatavuuden kaikkiin väestönryhmiin;

Onko hallitus valmis esittämään kuluttajamaskien arvolisänveron alentamista, jotta jokaisella olisi mahdollisuus suojautua koronavirukselta omasta ja perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta?


Helsingissä 3.9.2020


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sanni Grahn-Laasonen kok

Pauli Kiuru kok