Kirjallinen kysymys: Toijala–Turku -rataosuuden tasoristeysten turvallisuus ja akselipainon nosto 25 tonnin akselipainoverkkoon

13.10.2020

Eduskunnan puhemiehelle

Toijala–Turku -rata on merkittävä Etelä-Suomen kasvukolmiolle ja kestävälle kasvulle. Rata on erityisen tärkeä tavaraliikenteelle. Rataosuus kuuluu pääväyläverkkoon, jonka palvelutason kuuluu olla korkea ja turvallinen. Toimiva ja turvallinen rataosuus on myös välttämätöntä maamme vientiteollisuudelle sekä alueen talouden kestävälle kehitykselle. Toijala–Turku -rata on tärkeä osa Suomen poikittaista väyläyhteyttä.

Radan varrella olevat vaaralliset tasoristeykset ovat haitallisia ja vaarallisia. Turvallinen rataosuus on sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen kannalta välttämätön.

Toijala–Turku -rataosuus palvelee kansainvälistä lännen ja idän liikennettä. Rataosuus on ollut mukana tavoitteellisessa 25 tonnin akselipainoverkossa jo vuodesta 2006, jolloin päällysrakenteen uusiminen aloitettiin. Ilman päällysrakenteen uusimista ja investointeja muuhun infraan ei 25 tonnin akselipainoa voida toteuttaa. Tavoite oli saada hanke valmiiksi 2015 - 2020.

Toijala–Turku -rataosuus on mukana myös Väyläviraston nelivuotisessa tasoristeysohjelmassa, jonka mukaan loput parannukset rataosuudella tehdään vuosina 2020 - 2021.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymykset:


                                      Onko akselipainon nosto Toijala–Turku -rataosuudelle toteutunut  tavoiteaikataulun mukaisesti ja

                                       onko tasoristeysohjelman loput parannukset toteutumassa tavoitellusti 2020 - 2021?


Helsingissä 13.10.2020


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Pauli Kiuru kok