KIRJALLINEN KYSYMYS: Alumiinifolioiden suojatullit sekä investointien ja työpaikkojen turvaaminen Suomessa

18.11.2020

Eduskunnan puhemiehelle

EU:ssa on vireillä kaksi erillistä polkumyyntitutkimusta kiinalaisesta alumiinifoliosta. Ensimmäinen tutkimus (AD668) alkoi elokuussa 2020, ja se koskee paksuja yli 30 mikronin laatuja. Toinen tutkimus (AD673) alkoi lokakuussa, ja se koskee puolestaan ohuita alle 21 mikronin laatuja.

Polkumyyntitutkinnat koskevat käytännössä kaikkia Kiinasta tuotavia alumiinifolioita riippumatta paksuudesta, mitoista, painosta, käyttötarkoituksesta tai jatkojalostuksesta. Aikaisempi polkumyynnintutkinta (AD615/v.2015) koski ohuita alumiinifolioita, ja se lopetettiin perusteettomana.

Kiina on nykyisin maailman suurin alumiinifolioiden tuottaja. Maa on investoinut vuosikymmeniä alumiinin perustuotantoon sekä foliotuotantoon. Kiinalaiset tehtaat hyödyntävät uusinta eurooppalaista tuotantoteknologiaa, ja ne ovat siten tehokkaita ja kilpailukykyisiä. Kiinalaisten painopiste on siirtymässä kohti ohuempia folioita ja fossiilivapaata tuotantoa, joka on linjassa EU:n ilmasto-, materiaalitehokkuus- ja kiertotaloustavoitteiden kanssa.

Kuusi etelä- ja keskieurooppalaista alumiinifoliovalmistajaa on jättänyt EU:lle tutkintapyynnön. Ne haluavat suojatulleja työpaikkojensa ja kannattavuutensa turvaamiseksi. Kyseiset tuottajat eivät ole viime vuosina investoineet kilpailukykyiseen tuotantoon ja tuotteisiin. Käytännössä suojatullit palkitsisivat investointihaluttomuudesta ja tehottomuudesta.

Ruotsissa alumiinifolion tuotanto on lopetettu ja Suomessa ei valmistusta ole. Suojatullit vaarantaisivat kannattavan ja työllistävän jatkojalostamisen Suomessa. Mikäli alumiinifolion tuontia Kiinasta rajoitetaan ja asetetaan suojatulleja myös niille tuotteille, joita ei valmisteta EU:ssa, maksavat alumiinifoliota käyttävät yritykset ja kuluttajat siitä kalliin hinnan. Alle 6 mikronin vahvuista alumiinifoliota ei edes saa tällä hetkellä Euroopasta. Polkumyyntitutkimus kattaa kuitenkin kaikki alumiinivahvuudet.

Walki Group on investoinut Suomeen ja suunnittelee nyt uusia investointeja Valkeakoskelle. Toteutuessaan ne tarjoaisivat kaivattuja lisätyöpaikkoja suomalaisille. Investointipäätökset kuitenkin edellyttävät, että raaka-aineiden saatavuudessa, ennakoitavuudessa ja kustannustasossa ei tapahdu yllättäviä muutoksia.

Mahdollinen suojatulli olisi merkittävä isku suomalaiselle ja eurooppalaiselle pakkaus- ja jalostusteollisuudelle. Alumiinifoliota raaka-aineena käyttävän teollisuuden kilpailukyky romahtaisi suojatullien tullessa käyttöön. Jalostettujen tuotteiden tuonti Eurooppaan lisääntyisi, ja EU:n sisäiset työpaikat vaarantuisivat kansainvälisen kilpailukyvyn heikentyessä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:                            

Mitä hallitus aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että EU:n käynnistämät toimet huomioivat tasapuolisesti myös alumiinifolioita raaka-aineenaan käyttävän yritystoiminnan ja että investoinnit sekä työllistäminen Suomeen kannattavat myös tulevaisuudessa ja

miten ja millä aikataululla Suomi voi myötävaikuttaa siihen, etteivät suojatullit tulisi voimaan?


Helsingissä 18.11.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Pauli Kiuru kok