Kirjallinen vastaus ministeri Krista Kiurulta vieraannuttamisesta, olosuhdeoppaasta ja OT-keskuksista.

23.12.2020

NOSTOJA:

  • Lapsen vieraannuttaminen vanhemmastaan katsotaan yhdeksi väkivallan muodoksi
  • Osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeva loppuraportti valmistuu alkuvuonna 2021
  • OT-työryhmän toimeksiantoon ei sisältynyt käytäntöjen luominen vieraantuneen lapsen ja vanhemman suhteen palauttamiseksi
  • Kansallista vieraannuttamista koskevaa opasta ei ole valmisteilla
  • Ohjeistusta valmistellaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta olosuhdeselvityksestä

KOKO VASTAUS:

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 901/2020 vp 


Vastaus kirjalliseen kysymykseen vieraannuttamisesta, olosuhdeoppaasta ja OT-keskuksesta 

Eduskunnan puhemiehelle 


Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pauli Kiurun /kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 901/2020 vp: 

  • Onko OT-keskuksia koskeva työryhmän työ valmis ja loppuraportti saatavilla,
  • sisältyikö toimeksiantoon käytäntöjen luominen vieraantuneen lapsen ja vanhemman suhteen palauttamiseksi,
  • mikä on arvioitu aikataulu olosuhdeoppaan valmistumiselle ja onko siihen liittyvä rahoitus riittävä ja
  • onko vieraannuttamista koskeva opas valmistumassa samassa yhteydessä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: 

Sosiaali- ja terveysministerin nimittämä lasten ja nuorten vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia valmisteleva työryhmä (OT-työryhmä) nimitettiin alun perin toukokuun 2020 loppuun, mutta se sai jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun. Loppuraportti on valmisteilla ja valmistuu alkuvuonna 2021. 

OT-työryhmän toimeksiantoon ei suoranaisesti sisältynyt käytäntöjen luominen vieraantuneen lapsen ja vanhemman suhteen palauttamiseksi, ei myöskään kansallisen oppaan laatiminen vieraannuttamistilanteisiin. OT-keskuksia valmistelleen työryhmän keskusteluissa on kuitenkin ollut vahvasti mukana vaativa eroauttaminen. On tunnistettu, että näissä tilanteissa tarvitaan moniammatillista integratiivista toimintaa, niin julkisen sektorin ammattilaisten kesken kuin huomioiden järjestöillä asiassa oleva vahva osaaminen. OT-keskusten keskeinen toimintaidea on, että vaikeita tilanteita voidaan helpottaa verkostomaisesti yhteistyötä tehden ja antamalla konkreettista ohjeistusta, koulutusta ja konsultoivaa tukea. Tätä arvioidaan tarvittavan myös vaativassa eroauttamisessa ja siksi se on luonteva osa OT-keskustyötä. 

Lapsen vieraannuttaminen vanhemmastaan katsotaan yhdeksi väkivallan muodoksi. Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä vuosille 2020–2025 sisältää oman kappaleen vanhempien riitaisasta erosta ja vieraannuttamisesta sekä toimenpiteitä erotilanteita koskien. Parhaillaan toimenpideohjelmasta ollaan laatimassa ensimmäisten vuosien toimeenpanosuunnitelmaa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on asettanut asiantuntijatyöryhmän ajalle 1.12.2020–30.9.2021 valmistelemaan valtakunnallista ohjeistusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain (361/1983) mukaisten olosuhdeselvitysten laatimisen tueksi. Työryhmä tulee arvioimaan myös asiaan liittyvää koulutusten ja pätevyysvaatimusten tarvetta. 


Helsingissä 21.12.2020 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru