Kirjallinen vastaus ministeri Krista Kiurulta lääkärihelikoptereista – viivyttelyä ja kansanedustajan tiedonsaantioikeutta loukkaavaa.

19.1.2020

Sain kirjalliseen kysymykseeni vastauksen perjantai-iltana (17.1.) perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun valtiosihteerin sihteeriltä. Kysymys ja vastaus ovat alla tiedostoina.

Vastaus tuli sähköpostilla noin neljä tuntia sen jälkeen, kun olin kirjoittanut myöhästymisestä Facebookissa ja muissa some-kanavissani. Eduskunnan verkkosivuilla se näkynee maanantaina (20.1.)

Asiaa tiedusteltiin myös ministeriöstä edellisenä päivänä eli torstaina (16.1.). Vastauksen antamisaikataulusta ei saatu silloin selvyyttä. Some-kanavissa julkisesti huomauttelu tuntuu toimivan paremmin – valitettavasti.

Vastaus on pituudeltaan lyhyempi kuin kysymys. Toki lyhytkin vastaus voi olla informaatioarvoltaan kiitettävä, jos se antaa olennaista uutta tietoa esitettyihin kysymyksiin.

Valitettavasti saamani vastaus on ala-arvoinen ja kansanedustajan tiedonsaantioikeutta loukkaava. Syntyy vaikutelma, ettei kysymyksiin haluta vastata.

Vastauksen kirjoittaa ymmärtääkseni poikkeuksetta valmisteleva virkamies – ei ministeri itse. Minun on vaikea uskoa, että arvonsa tunteva, osaava virkamies päästäisi käsistään näin huonoa vastausta.

Mahdollisesti ministeri on aikapaineessa perjantaina lukenut laaditun vastauksen, ja sen jälkeen vaatinut poistettavaksi kaiken olennaisen informaation. Tällaisesta poliittisesta ohjauksesta on voi tietenkään olla varma. Saamani tiedon mukaan virkamiehen vastaus oli valmis hyvissä ajoin eli jo ennen perjantaita (17.1.)


Ministerin toimintaan on puututtava


Ministeri Kiuru on myös aikaisemmin antanut ala-arvoisia vastauksia. Asiaan on puututtava. Esimerkiksi edustaja Timo Heinoselle annettu vastaus kirjalliseen kysymykseen (KK 398/2019) oli outo ja suorastaan virheellinen.

Nähdäkseni mahdollisia puuttujia voivat olla eduskunnan puhemiehistö eli puhemies ja kaksi varapuhemiestä tai puhemiesneuvosto. Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat.

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston eli hallituksen ja ministeriöiden virkatointen lainmukaisuutta. Asia saattaa kuulua myös oikeuskanslerin tehtäviin.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta voi puuttua itse käsiteltävään asiaan eli lääkärihelikopteritoiminnan organisoimiseen. Perustuslain mukaan eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Tätä varten eduskunnassa on tarkastusvaliokunta.

Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

Valvontatehtävän vuoksi tarkastusvaliokunnalla on perustuslain mukaan muita valiokuntia laajempi tiedonsaantioikeus. Valiokunnalla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta valvontansa kohteina olevilta tehtävänsä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot. Tietojensaantioikeus ulottuu myös salassa pidettävään aineistoon.

Olen tarkastusvaliokunnan jäsen, joten mahdollisuuteni asian esille nostamiseen on olemassa. Valiokunta toimii toki kollegiaalisesti. Yksi jäsen ei voi tehdä päätöksiä.

Ei ideologista kantaa – paras argumentti voittakoon

Minulla ei ole ideologista kantaa siihen, miten lääkärihelikopteritoiminta tulee organisoida. Valmistelun kuitenkin pitää olla avointa, perustelujen kestäviä ja alan vaativuus huomioiden riskit tarkkaan punnitsevia. Faktojen huomiotta jättäminen ei muuta todellisuutta.

Joulukuussa valmistui ministeriön tilaamaa selvitysmiehen raportti. Selvityksen tulokset olivat kriittisiä. Riskejä on paljon. Näitä peräsin myös kirjallisessa kysymyksessäni vastauksia saamatta.

Selvitysmies Jyri Lilja toteaa raportissaan:

"Selvitysmiehenä pidän harmillisena sitä, että julkisin varoin ollaan hankkimassa valtiolle kalustoa ilman, että sen valmistelu olisi riittävän läpinäkyvää. On muodostunut kuva, että helikoptereiden ostamisesta on jo päätetty, eikä muuta vaihtoehtoa edes haluta harkita." (Sivu 10).

Selvitysmies Lilja päättää esityksenä näin:

"Kaikilla meillä olkoon yhteinen tavoite, entistäkin laadukkaampi ja toimintavarmempi suomalainen lääkärihelikopterijärjestelmä."

Olen samaa mieltä. Kyse on suomalaisten turvallisuudesta.