Kirjallisen kysymyksen vastaus (to 4.6.2020): Ministeri Hanna Kosonen vastasi katsomoasiaan

3.6.2020

Vastaus kirjalliseen kysymykseen on saapunut torstaina 4.6.2020. 

 • Aluehallintovirastoja on kehotettu ohjeiden asettamisesta enintään 500 henkilölle
 • Vastuu ohjeista on aluehallintovirastoilla ja tapahtumien järjestäjillä niiden noudattamisesta
 • Tämä antaa pienen mahdollisuuden paikalliseen tapauskohtaiseen harkintaan (oma tulkinta)
 • Huhujen mukaan tällaista olisi jo vireillä
 • Vastauksessa luvataan, että yleisötilaisuuksia koskevia ohjeita tarkastellaan valtioneuvostossa lähiaikoina
 • Urheiluyhteisö odottaa valtioneuvoston jatkotarkastelua
 • Valtioneuvosto arvioi "tarkoituksenmukaisuutta lähiaikoina"
 • Hyvä uutinen on, että toivoa tapauskohtaisen harkinnan lisäämisestä on vielä tälle kaudelle
 • Nähdäkseni tämä lyhyt vastaus olisi voitu antaa jo yli kaksi viikkoa sitten

///


Jätin kirjallisen kysymyksen (KK 390/2020 vp) eduskunnan kansliaan maanantaina 11. toukokuuta. Kysymyksen laadinnassa käytin apuna Veikkausliigan ja seurojen osaamista. Asia on alkavalla kesäkaudella merkityksellinen erityisesti jalkapallolle ja pesäpallolle.

Urheilu ja liikunta on lähellä sydäntäni.  Tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Niiden arvon olemme erityisesti korona-aikana huomanneet. 

Urheiluseurat myös työllistävät. Haastava taloudellinen tilanne vaarantaa seurojen tulevaisuuden.

Urheiluyhteisö on sitoutunut etenemään turvallisuuskylki edellä. Nähdäkseni isoille stadioneille on tapauskohtaisella harkinnalla mahdollista ottaa enemmän kuin 500 henkilöä. Turvallisuussuunnitelmat ovat valmiina. 

Urheilu yhdistää. Olen sitoutunut tekemään parhaani sportin puolesta. Terveyskylki edellä. Yhdessä.

///

Ministeri Kososen vastaus saapui torstaina 4.6.2020  n. klo 09.30

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 390/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisestä tapauskohtaisella harkinnalla koronavirusepidemian aikana

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pauli Kiurun /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 390/2020 vp: 

 • Onko valtioneuvoston periaatepäätös rajoitustoimista saamassa ministeriöltä, aluehallintovirastolta tai muilta viranomaisilta tarkemmat soveltamisohjeet ja • onko tulevissa ohjeissa mahdollista huomioida paikalliset olosuhteet niin, että yhteen urheilutapahtumaan voidaan ottaa yli 500 henkilöä, mikäli se voidaan tehdä terveysnäkökulma huomioon ottaen?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysministeriö on 15.5.2020 lähettänyt aluehallintovirastoille ohjauskirjeen rajoitusten toimeenpanosta. Ministeriön ohjauskirjeessä on korostettu, että yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden määritelmät perustuvat tartuntatautilain 58 §:ään ja lain tarkoitukseen, joka on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Toimeenpanon tueksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet yleiset ohjeet tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Virastoja on kehotettu harkitsemaan näiden ohjeiden asettamista yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisen välttämättömäksi edellytykseksi. 

Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla. Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät voivat laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia tarkempia suosituksiaan, joissa on otettava huomioon aluehallintoviraston päätökset.

Valtioneuvosto tarkastelee periaatepäätöksen yleisötilaisuuksia koskevia ohjeita, sekä arvioi niiden tarkoituksenmukaisuutta lähiaikoina.

Helsingissä 3.6.2020

Tiede- ja kulttuuriministeri

Hanna Kosonen