MIELIPIDE: Vaalitoreilla käy kannattajia, varmistelijoita, tarkkailijoita ja provosoijia (Aamulehti 21.4.2023)

21.4.2023


Vaalitoreilla käy kannattajia, varmistelijoita, tarkkailijoita ja provosoijia

Suomessa demokratialla on vahvat perinteet. Eduskuntavaalien järjestelyt sujuivat moitteettomasti.

Hyvä esimerkki toimivasta demokratiasta on, että vaalitapahtumien järjestäminen on lähes poikkeuksetta turvallista. Puolueiden yhteisillä toritapahtumilla on ehdokkaiden ja ryhmien välillä pääsääntöisesti toisia arvostava ilmapiiri.

Oli mielenkiintoista havainnoida vaalitoreilla poikkeavien kansalaisten toimintaa ja motiiveja. Olen tyypitellyt henkilöitä seuraavasti.

Yhden asian toimittajat käyvät kertomassa oman mielipiteensä jostakin tietystä asiasta. Heille on tärkeää, että he saavat kertoa asiansa suoraan ehdokkaalle. He saattavat myös tiedustella ehdokkaan näkemystä asiasta, mutta kaikki eivät sitä tee.

Kannattajat käyvät ilmaisemassa tukensa ja kannustavat vaalikamppailussa eteenpäin. He ovat ehdokasvalinnastaan varmoja. He kokevat olevansa samaa ryhmää ja arvoyhteisöä.

Varmistelijat ovat jo päättäneet puolueen, mutta ehdokkaan osalta päätös on vielä varmistusta vaille valmis. He haluavat tavata ehdokkaan henkilökohtaisesti ja päättävät sen jälkeen lopullisesti kantansa.

Uteliaat tarkkailijat ovat lähellä varmistelijoita. Heidän motiivejaan on kuitenkin vaikeampi arvioida, koska he eivät halua kommunikoida suullisesti. He tarkkailevat tilannetta sivulta osallistumatta keskusteluun.

Provosoijat pitävät väittelystä tai suoranaisesta ärsyttämisestä. He voivat olla toiseen puolueen kannattajia tai sitten nukkuvien puolueen edustajia, joille politiikka näyttäytyy kielteisenä ilmiönä. Käyttäytymisellään he kuitenkin osoittavat, että yhteiset asiat kiinnostavat.

Jankkaajat ovat läheistä sukua provosoijille. Toisin kuin provosoijat, jankkaajat eivät tietoisesti halua ärsyttää. Heillä on joku tietty asia, joka ylittää tärkeysjärjestyksessä kaiken muun. He aloittavat asiansa yhä uudestaan ja uudestaan alusta ja tulevat mielellään myös seuraavaan toritapahtumaan puhumaan samasta asiasta. Taustalla saattaa olla esimerkiksi viranomaispäätös, joka on koettu vääryydeksi ja henkilökohtaiseksi loukkaukseksi.

Keräilijät ovat henkilöitä, jotka kiertävät mahdollisimman monta ehdokasta ja kojua. Heidän suurin mielenkiintonsa kohdistuu jaossa oleviin veloituksettomiin karkkeihin, esineisiin ja ilmaisiin makkaroihin.

Yksinäiset pitävät tärkeänä henkilökohtaista keskustelua ja kuuntelua. Yksinäisiä on keskuudessamme paljon. Vaalitapahtumat tarjoavat sosiaalisille kontakteille luonnikkaan tilaisuuden.

Satunnaiset tervehtijät käyvät tapaamassa tuttua tai puolituttua ehdokasta. Yhteys voi olla varuspalvelusajalta, koulu- tai opiskeluvuosilta tai jonkun yhteisen tutun kautta. Heistä on mukava käydä sanomassa moro ja kertoa, mitä kautta yhteys on olemassa. Huumori on yleensä vahvasti mukana.

Luokittelut perustuvat kokemuksiini. Samalla henkilöllä on usein myös eri piirteitä, jotka voivat vaihdella voimakkuudeltaan eri tilanteissa. Kannattaja voi muuttua seuraavalla vaalikopilla provosoijaksi.

Demokratian kannalta on hienoa, että vaalitapahtumia voidaan järjestää toreilla matalalla kynnyksellä. Motiivit tapaamisille vaihtelevat, mutta pidän kaikkia kohtaamisia tärkeinä demokraattisen yhteiskunnan toimivuudelle.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja