MIELIPIDE: Vaikuttamispyrkimykset hallitusohjelman sisältöön on aloitettava ajoissa (Aamulehti 5.6.2023)

5.6.2023


Vaikuttamispyrkimykset hallitusohjelman sisältöön on aloitettava ajoissa

Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Lakiesitysten läpimenoon tarvitaan kansanedustajien enemmistö. Sama koskee luonnollisesti myös valtion talousarvioesitystä.

Valtaosa laeista syntyy hallituksen esityksistä, joita annetaan vuosittain noin 250 kappaletta.  Suomessa on totuttu enemmistöhallituksiin. Enemmistöhallitus saa esityksensä lävitse hallituspuolueiden kansanedustajien tuella.

Vaalien jälkeen suurimman puolueen puheenjohtaja aloittaa hallitustunnustelut eri puolueiden välillä. Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen tehtävän sai kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kun tunnustelujen jälkeen riittävä yhteinen näkemys on syntynyt, alkavat varsinaiset hallitusneuvottelut.

Parhaillaan neuvotellaan kokoomuksen, perussuomalaisten, rkp:n sekä kristillisdemokraattien kesken. Neuvottelupaikkana on Säätytalo ja sen lähellä sijaitsevat valtionhallinnon tilat.

Neuvottelujen tavoitteena on sopia tarkemmin politiikan eri osa-alueiden yksityiskohdista. Yhteinen näkemys kootaan kirjalliseksi dokumentiksi, jota kutsutaan hallitusohjemaksi. Sitä voidaan luonnehtia myös vaalikauden lukujärjestykseksi, työohjelmaksi tai urheilutermein harjoitusohjelmaksi. Samalla sovitaan myös ministerien määrästä ja salkkujaosta.

Ministerivalinnoista voi saada viitteitä tarkastelemalla hallitusohjelmaneuvottelujen organisaatiota. Mukana olevat puolueet valitsevat omat neuvottelijansa ja myöhemmin ministerinsä saamiinsa paikkoihin.

Hallitusohjelma tulee myös eduskunnan käsittelyyn tiedonantona. Tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys hallituksen nauttimasta luottamuksesta.

Hallituksen ja ministerien tehtävänä on vaalikauden aikana viedä eteenpäin lainsäädäntömuutoksia ja vuosittaisia talousarvioita hallitusohjelman linjauksia tukien. Hallituspuolueet myös vahtivat toisiaan, että asiat etenevät yhteisesti sovitulla linjalla.

Vuonna 1987 Harri Holkerin hallitusohjelman pituus oli yhdeksän sivua. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma vuonna 2011 oli lähes sadan sivun pituinen. Antti Rinteen ja myöhemmin Sanna Marinin ohjelma oli jo yli 200 sivun mittainen. On sanottu, että ohjelman pituus ja yksityiskohtaisuus kertovat heikosta keskinäisestä luottamuksesta. Toisaalta yksityiskohtainen hallitusohjelma voi nopeuttaa toimeenpanoa.

Puolueet aloittavat valmistautumisen hallitusohjelmaneuvotteluihin etukäteen. Kokoomuksessa työtä tehtiin jo yli vuosi ennen vaaleja. Kirjoitin ensimmäiset muistiot liikunta-asioista huhtikuussa 2022. Apuna käytin alan asiantuntijoita.

Useat eri tahot haluavat kannaltaan suopeita linjauksia hallitusohjelmaan. Vuoden 2022 lopulla lobbaaminen alkoi kiihtyä. Puolueiden johdon ja kansanedustajien tapaamisilla pyritään saamaan oma viesti lävitse. Kysymyksessä voivat olla laajat kokonaisuudet esimerkiksi talouteen, työllisyyteen tai verotukseen liittyen, mutta myös pienemmät yksityiskohdat, jotka saattavat päätyä hallitusohjelmaan muutaman rivin kirjauksina.

Ajoissa aloitettu suunnitelmallinen vaikuttaminen on tehokkainta. Lobbaajat pyrkivät myymään ajatuksensa mahdollisimman monelle puolueelle ja edustajalle jo ennen vaaleja. Asian saaminen taustapapereihin on heille tärkeää. Hallitusneuvottelujen alettua ollaan jo pahasti myöhässä. Jos vaikuttaminen perustuu vain sähköpostien ja kirjeiden lähettämiseen vaalien jälkeen, on ennuste vaikuttajatahojen kannalta heikko.

Pauli Kiuru
Kansanedustaja (kok.)