Ministeri lupaa: "Lääkärihelikopterijärjestely aikataulussa, rahaa säästyy ja riskit hallinnassa". Vuosi 2022 kertoo totuuden.

20.5.2021

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 285/2021 vp 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteri-toiminnan aloitukseen liittyvistä riskeistä

Eduskunnan puhemiehelle

 Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen                          ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pauli Kiurun /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 285/2021 vp:

Kun uusi valtion lento-operaattorin toiminta on alkamassa vuoden 2022 alussa, niin ovatko kaluston, henkilöstön, operaattorin manuaalien sekä viranomaisen toimilupien valmistelut aikataulussa, 

jos valmistelut eivät ole aikataulussa, niin miten valtio varautuu pelastustoiminnan häiriöihin, katkoksiin tai muihin yllättäviin ongelmiin, 

ovatko lupaukset tulevista säästöistä edelleen voimassa ja kuinka suurista vuosittaisista säästöistä voimme nauttia nykymalliin verrattuina, 

milloin riippumattoman lääkärihelikopteritoiminnan kustannus-, hyöty- ja vaikuttavuusarvioinnin on tarkoitus valmistua ja ovatko sen tulokset käytettävissä helikopterihankinnoista päätettäessä ja 

onko hallituksen tarkoitus arvioida uudelleen Lapin lääkintähelikopteritoiminnan järjestämistä siten, että myös Pohjois- ja Keski-Lapin alueet tulevat tasavertaisella laadulla katetuiksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Valtion omistama erillisyhtiö FinnHEMS Oy vastaa ensihoidon ilmailupalvelusta. Terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirit vastaavat ensihoitopalvelusta, mukaan lukien lääkärihelikoptereiden ensihoitotoiminnasta. Lääkärihelikopterien tukikohtia on tällä hetkellä kuusi: eteläisen alueen tukikohtiin kuuluvat Helsinki-Vantaan, Tampereen ja Turun tukikohdat sekä pohjoisen alueen tukikohtiin Kuopion, Oulun ja Rovaniemen tukikohdat. FinnHEMS Oy on ostanut eteläisten tukikohtien lentotoiminnan syksyllä 2020, ja siten kolmen eteläisen tukikohdan lentotoiminta on jo omaa tuotantoa.

Pohjoisen alueen tukikohtien operaattorisopimus päättyy suunnitellusti helmikuussa 2022. FinnHEMS Oy tekee valmisteluja siirtymisestä omaan tuotantoon pohjoisen alueen tukikohdissa sisältäen muun muassa kaluston, henkilöstön, operaattorin manuaalien sekä viranomaisen toimilupien valmistelut. Tämän hetkisten tietojen mukaan yhtiö on suunnitellussa aikataulussa. Yhtiö on tehnyt normaalin riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti myös valmisteluja, miten varaudutaan prosessin aikana mahdollisesti ilmeneviin häiriöihin.

Lääkärihelikopteritoiminnan kustannussäästöjä voidaan saada eteläisen alueen toiminnan osalta sen siirryttyä omaan tuotantoon. Pohjoisen alueen toiminnan osalta kustannussäästöjä voidaan saada viimeistään oman helikopterilaivaston myötä. Yhtiö on käynnistämässä tämän vuoden aikana prosessia oman helikopterilaivaston hankintaan.

Lääkärihelikopteritoiminnan kustannus-, hyöty- ja vaikuttavuusarvioinnin toteuttaminen on sekä omistajan, yhtiön, ensihoitopalveluita järjestävien sairaanhoitopiirien, että erityisesti potilaiden intressi ja etu. Suomessa on tehty laajaa, riippumatonta selvitystä lääkärihelikopteritoiminnasta 2000-luvun lopussa, ja tiedetään, miten laajasta ja hyvin valmisteltavasta arviointikokonaisuudesta on kyse. Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan arvioitavana mahdollisuudet lää-kärihelikopteritoiminnan kustannus-, hyöty- ja vaikuttavuusarvioinnin toteuttamiseksi. Lapin alueen kattavuutta on mahdollista tarkastella tässä yhteydessä. 

Helsingissä 18.5.2021 


Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru