TIEDOTE 13.10.2020 Toijala-Turku -rataosuuden turvallisuus ja akselipainoverkko

13.10.2020

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) on jättänyt tiistaina 13. lokakuuta kirjallisen kysymyksen ministerille.

Ensimmäinen tiedusteltava asia koskee Toijala-Turku -rataosuuden turvallisuutta erityisesti tasoristeysten osalta.

Toinen asia liittyy akselipainoverkkoon ja sen toteutumiseen.

”Rata on erityisen tärkeä tavaraliikenteelle, vientiteollisuudelle sekä siten koko Pirkanmaan kehitykselle”, Kiuru toteaa.

”Turvallisuuden merkitystä ei myöskään voi koskaan liikaa korostaa”, hän jatkaa.

Eduskunnan työjärjestyksestä:

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Kysymys annetaan sisällöltään täsmällisenä puhemiehelle, joka toimittaa kysymyksen valtioneuvostolle. Kysymys voidaan tehdä myös valtiopäivien ollessa keskeytettyinä.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle. Tieto eduskunnalle saapuneista vastauksista kirjallisiin kysymyksiin merkitään täysistunnon pöytäkirjaan.

Ystävällisesti, Pauli Kiuru