TIEDOTE 4.6.2019 Kokoomuksen Kiuru ja Kilpi: Poliisien määrän nostaminen jäi lupauksiin nähden tussahdukseksi – resurssien ja tavoitteiden välillä suuri epäsuhta

4.6.2019

Tiedote 4.6.2019.
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Kiuru ja Kilpi: Poliisien määrän nostaminen jäi lupauksiin nähden tussahdukseksi – resurssien ja tavoitteiden välillä suuri epäsuhta

Kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru Valkeakoskelta ja Marko Kilpi Kuopiosta nostavat tuoreesta hallitusohjelmasta ruodittavaksi poliisien määrän. Hallitusohjelmassa annetaan lisäresursseja niin poliisille, oikeuslaitokselle kuin myös syyttäjälaitoksellekin. Tämä on edustajien mukaan hyvä asia, mutta vaaleja edeltäneisiin lupauksiin nähden pettymys.

”Kaikki uudet hallituspuolueet sitoutuivat keväällä nostamaan poliisien määrän 7850 henkilötyövuoteen. Tällä hetkellä poliiseja on n. 7280, eli tämä tarkoittaisi n. 600 poliisin lisäystä. Hallitusohjelman raamituksilla poliisien määrää nostetaan kuitenkin vain arviolta kolmella kahdella sadalla, joka ei ole puoltakaan siitä, mitä realistisesti olisi pitänyt tavoitella. Siedettävä tavoitetaso olisi ollut juurikin luvattu 7850”, Kiuru ja Kilpi sanovat.

Pohjoismaisesti verrattuna Suomen poliisi on rajusti aliresursoitu – 1,30 poliisia per 1000 asukasta. Islannissakin poliiseja on merkittävästi enemmän – 1,95 poliisia 1000 asukasta kohti, ja vuonna 2020 jo 2,05 poliisia per 1000 asukasta. Ruotsissa poliiseja on 2020 2,14 per 1000 asukasta.

”Ero on valtava. On hyvä, että hallitusohjelmaa rakennettaessa on ymmärretty koko ketjun resursointi, sillä yksi lisäeuro poliisille vaatii 0,3 lisäeuroa oikeuslaitokselle. Koko ketjun on toimittava, jotta oikeusvaltio voi uskottavalla tavalla toimia”, edustajat sanovat.

Edustajien mukaan on luonnollisesti ymmärrettävää, että kun koko ketjun toiminta ja resursointi halutaan turvata, ei yksittäisiin osa-alueisiin voi lisätä määräänsä enempää.

”Tässä kohtaa olisikin ollut erittäin tarpeellista tehdä pitkän tähtäimen sitouttava linjaus, jossa Suomen turvallisuutta olisi rakennettu ja nostettu määrätietoisesti Pohjoismaiselle tasolle”, edustajat sanovat.

Hallitusohjelman tavoitteena on saada lisättyä poliisin näkyvyyttä. Paljon saatiin aikaan jo päättyneellä hallituskaudella.

”On hienoa, että hallitusohjelmassa nostetaan esille tärkeitä prioriteetteja kuten ennaltaehkäisy, lähiöpoliisitoiminta, naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Nämä ovat olleet myös Kokoomukselle tärkeitä tavoitteita. Kuluneella kaudella on muun muassa laajennettu viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön perustuvaa ankkurimallitoimintaa, jossa poliisi, sosiaalityö, nuorisotyö ja jatkossa myös opettajat osallistuvat yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen”, Kiuru sanoo.

Edustajien mukaan tavoitteet ovat hyviä, mutta niille asetetut resurssit aivan riittämättömiä. Jostain joudutaan luopumaan.

”Suuresti tosin ihmetyttää, miten n. 200 lisäpoliisia riittää tähän kaikkeen! Jo mainittujen tehtävien lisäksi näistä ilmeisistä superpoliiseista pitäisi riittää hallitusohjelman mukaan vielä lisäpanostukset viranomaisten läsnäolon ja näkyvyyden lisäämiseen heikoimmilla palvelutason alueilla, raskaan liikenteen valvontaan, verkossa tapahtuvaan työhön, sekä ihmiskaupan vastaiseen työhön. Epäsuhta tavoitteiden ja niille asetettujen resurssien välillä on valtaisa”, Kilpi päättää.

Lisätietoja:

Marko Kilpi, puh. 09 432 3088

Pauli Kiuru, puh. 09 432 3071