VTV:n LUOTTAMUS PALAUTETTAVA - pääjohtaja erotettava

14.4.2021


Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV) liittyvät asiat ovat olleet esillä julkisuudessa. VTV on pitänyt minut kiireisenä viimeiset kuukaudet. Aloitin tarkastusvaliokunnassa kesäkuussa 2019 eduskuntavaalien jälkeen. Pian sen jälkeen aloin saada yhteydenottoja VTV:n nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä. Myös valiokunnassa kuulimme VTV:stä, mutta ilmeisesti pelko piti viralliset lausunnot varovaisina.

Joulukuussa 2020 oikeusasiamies antoi huomautuksen VTV:n johdon toiminnasta, ja media kiihdytti kirjoitteluaan pääjohtajan rahankäytöstä ja matkoista. Padot alkoivat murtua. Yhteydenotot lisääntyivät ja esille tultiin rohkeammin omalla nimellä. Pääsiäisenä puhelin soi tiuhaan.

Eduskuntapuhe 4. helmikuuta

Pidin eduskuntapuheen 4. helmikuuta, joka koski VTV:n tilinpäätöstä, toimintakertomusta ja kirjanpitoa sekä hallintoa vuodelta 2019. Tein esityksen, jossa esitin asian jättämistä pöydälle keskiviikkona 10. helmikuuta pidettävään täysistuntoon. Näin myös meneteltiin. Halusin varmistaa, että pääsemme käsiksi VTV:n asioihin täysistunnossa joka käsillä olevan asian kautta tai tarkastusvaliokunnan suunnitteilla olevan oman selvityksen avulla.

Puhe: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_3+2021+10+2+2.aspx


Tarkastusvaliokunta aloittaa oman selvityksen 10. helmikuuta

Tarkastusvaliokunta käynnisti 10. helmikuuta oman selvityksen VTV:n sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta sekä hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista.

Valiokunta työstää nyt mietintöä, joka tulee täysistunnon käsittelyyn. Asiantuntijoita ja lausuntoja on kymmeniä ja kuulemiset jatkuvat edelleen. Asiantuntijalausunnot ja dokumentit tulevat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta julkisiksi valiokuntakäsittelyn jälkeen. Luvassa on valiokuntatyön bestsellereitä.

Miten asia tulee vireille – miten saadaan luottamusäänestys?

Eduskunta nimeää VTV:n pääjohtajan kuusivuotiskaudeksi.  Pääsääntö on, että se, joka nimeää, voi myös erottaa. Laissa on kuitenkin harmaa alue. Missään ei ole suoraan määritelty, miten erottamisäänestyksen voi saada vireille salissa. Vaihtoehtoisia toimijoita ovat ainakin kansliatoimikunta ja tarkastusvaliokunta. Menettelytapa ratkaistaan. Selvää kuitenkin on, ettei kukaan virkamies ole erottamiselta turvassa. On myös selvää, että tarkastusvaliokunnan mietintö on tärkeä dokumentti kaikissa tapauksissa.

Oma näkemykseni on, että pääjohtajan luottamus on mitattava salissa – tekemättä ei voi jättää. VTV:n toiminta on kärsinyt hänen päätöksistään. Matkustaminen on ollut ylimitoitettua ja rahankäyttö harkitsematonta. Pääjohtaja ei ole ollut tavoitettavissa virkapaikalla, kun organisaatiota on muutettu ja työhyvinvoinnissa on ollut isoja puutteita. Viraston työ on myös suuntautunut alueille, jotka eivät vastaa laissa sille asetettuja vaatimuksia.

Yllätyksiä ja uusia käänteitä

Asiassa on paljon jännitteitä ja vielä ratkaisemattomia asioita. Krp tekee omaa esitutkintaa ja erityistilintarkastus on käynnistetty. Olisin yllättynyt, jos lisäyllätyksiä ei tulisi.

Kansanedustaja Pauli Kiuru kommentoi Yli-Viikarin asemaa: "Olin tuohtunut kuulemisen jälkeen" - MTVuutiset.fi