Kiitos hallitukselle kielikokeilun lähettämisestä lausunnoille

24.4.2017

TIEDOTE 24.4.2017

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomuksen Kiuru kiittää hallitusta kielikokeilun lähettämisestä lausunnoille

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on tyytyväinen kielikokeilun etenemiseen ja kertoo kokeilun lausunnoille lähtemisen olevan pitkän prosessin tulos.

”Pidän hyvänä päätöksenä, että hallitus sai tänään lähetettyä lausuntokierrokselle esityksen perusopetuksen kielikokeiluista. Kielikokeilun valmistelu aloitettiin viime eduskunnan hyväksymän lausuman johdosta. Haluan kiittää hallitusta, että tämä kokeilu on nyt saatu lausuntokierrokselle asti”, hän toteaa.

Tänään lausunnoille lähteneessä kielikokeilussa 2200 oppilasta voi valita toisen kotimaisen kielen lisäksi jonkin muun kielen opinnot. Viime vaalikaudella eduskunta hyväksyi kokoomuksen Pauli Kiurun ja Sanna Lauslahden pohjatyön johdosta lausuman, jossa kehotettiin valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivali­koiman laajentamiseksi ilman velvoitta­vaa toisen kansalliskielen opiskelua.  Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmassa on linjattu tämän johdosta, että mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti.

”Kokeilulla annetaan perusopetuksen järjestäjille kaivattuja mahdollisuuksia kielivalikoiman laajentamiseen ilman oppilaita velvoittavaa suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Tämä määräaikainen kokeilu antaa mahdollisuuden seurata, kuinka kielten opiskelu muuttuu, kun toista kotimaista kieltä ei tarvitse opiskella. Näin päästään kokeilemaan, miten kielivalinta vaikuttaa esimerkiksi oppimistuloksiin, kielivalintoihin ja oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin opintoihin”, Kiuru toteaa.