Täysistunto 31.5.Kiurun vastauspuheenvuoro ja ulkoasiainministeri Timo Soinin vastaus kysymykseen

1.6.2017

Täysistunto

Ke 31.5.2017 klo 14.03

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista

Pauli Kiurun vastauspuheenvuoro ja ulkoasiainministeri Timo Soinin vastaus edustaja Kiurun kysymykseen

17.02

Pauli Kiuru kok

(vastauspuheenvuoro)

Arvoisa rouva puhemies! Pariisin ilmastosopimus 2015 vuoden lopussa oli yksi merkittävimmistä sopimuksista, mitä lähiaikoina turvallisuuden osalta maailmassa on tehty. Sitä taustaa vasten USA:n mahdollinen ero on melkoinen turvallisuusmenetys ja turvallisuusriski. Itse asiassa samalla USA tulee ikään kuin ilmoittaneeksi, että muurin korkeutta pitää korottaa, koska paine pakolaisuuteen kasvaa ilmastonmuutoksen myötä. Epävarmuutta, luottamuksen vähentymistä on paitsi tämän ilmastosopimuksen osalta myös brittien mahdollisen EU-eron myötä. Kysyn ministeri Soinilta: onko joitain muita kansainvälisiä sopimuksia, joihin liittyy mahdollisesti epävarmuuksia, jotka epävarmuudet voivat vaikuttaa välillisesti tai välittömästi Suomen asemaan?

17.07

Ulkoasiainministeri

Timo Soini

Arvoisa rouva puhemies! Pari vastausta kysymyksiin.

Sitten edustaja Kiuru kysyi, onko muita riskejä. Kyllä niitä ikävä kyllä on, ja minä luulen, että se lähtee lähinnä siitä ajatuksesta, että — vaikka se ei nyt samanlainen sopimus ole — näihin YK-järjestöjen rahoittamisiin kuitenkin se Yhdysvaltain politiikka iskee. Siellä on paljon projekteja, joitten erittäin huomattava rahoittaja Yhdysvallat on. Ja pakko sanoa, että vähän herättää nyt tämä arktinen puoli huolta, koska me onnistuimme kolme viikkoa sitten saamaan tämän arktisen deklaraation, jossa mainittiin Pariisin ilmastosopimus [Ilkka Kanerva: Hyvä saavutus!] ja mainittiin kestävän kehityksen tavoitteet. Miten tälle nyt sitten käy? Tämän me pystyimme sopimaan ulkoministeri Tillersonin kanssa, mutta tätä on pakko miettiä.