Tiedote:12.12.2017 Turvallisuus, liikenne, koulutus - lisäyksiä valtion talousarvioon 2018

12.12.2017

Valtiovarainvaliokunta päätti tänään pidetyssä kokouksessa hieman yli 40 miljoonan euron lisäyksistä valtion vuoden 2018 talousarvioon. Merkittävä osa kohdistetaan turvallisuuteen, liikenneväylien parantamiseen, koulutukseen ja sivistykseen.

Turvallisuus: Huumeiden katukauppa, Poliisi, Hätäkeskus ja Tulli

”Turvallisuusasiat ovat kaikille suomalaisille tärkeitä. Olen tuonut asiaa esille talousarviokäsittelyssä hallinto- ja turvallisuusjaostossa. Valtiovarainvaliokunta lisää talousarvioon tärkeitä kohteita turvallisuuden näkökulmasta”, Kiuru kertoo.

Huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi lisätään 250 000 euroa. Poliisien määrä pidetään 7 200 henkilössä.

”Pirkanmaalla on loppukesällä ja syksyllä puhuttanut huumausaineiden katukaupan yleistyminen erityisesti lapsille ja nuorille. Tämä lisäys on tarpeen myös Pirkanmaan näkökulmasta”, Kiuru muistuttaa.

Poliisi saa lisäksi 220 000 euroa poliisilaitosten koulupoliisitoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen kohdennettuna valtakunnan eri poliisilaitoksille. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa autetaan 400 000 eurolla.

”Hätäkeskuslaitos on yksi keskeisimmistä toimijoista yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. Henkilöstön määrää on vähennetty kipurajalle, ja siksi halusimme osoittaa lisärahoitusta”, Kiuru kertoo.

”Lisääntyneen kansainvälisen verkkokaupan vaatimukset edellyttävät tullivalvonnalta automatisointia. Tullin työ on sekä turvallisuustyötä että harmaan talouden torjuntaa. Tulli saa talousarvioon lisäyksenä 1,5 miljoonaa euroa postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin”, Kiuru jatkaa.

Pirkanmaalle kaksi tiehanketta

Pirkanmaalle saatiin kaksi tiehanketta, toinen Valkeakosken - Lempäälän välille ja toinen Punkalaitumelle.

”Valkeakoski - Lempäälän väliselle 10,5 kilometrin osuudelle varataan 400 000 euroa valaistuksen rakentamiseen. Tien 130 kehittäminen on tarpeen kasvavan liikennemäärän ja turvallisuuden vuoksi”, kansanedustaja Kiuru muistuttaa.

Maantie 130 on merkittävä työmatka-, koululais- ja asiointiliikennettä palveleva seututieyhteys. Liikennemäärä on 6 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Määrä on kasvussa. Vuosina 2012 – 2016 välillä tapahtui 55 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Maantieltä puuttuu 10,5 km matkalta valaistus. Valkeakosken kaupunki ja Pirkanmaan ELY ovat pitäneet valaistuksen saamista ensisijaisena tavoitteena turvallisuuden parantamisessa kyseiselle välille.

”Tämä asia saadaan ensi vuonna kuntoon. Tuhannet Valkeakosken ja Lempäälän väliä ajavat saavat joululahjaksi turvallisuutta”, iloitsee kansanedustaja Pauli Kiuru.

Ympäristöön ja luontoon huomiota

”Haluan nostaa esille kaksi suomalaisille tärkeää luontoon liittyvää näkökulmaa. Suomen kansallispuistojen merkitys hyvinvoinnille, paikallistaloudelle ja matkailulle on kiistatonta. Pirkanmaan Seitsemisen kansallispuisto on yksi niistä kolmesta kansallispuistosta, joka huomiotiin erikseen valtiovarainvaliokunnan mietinnössä. Kehittämisrahaa tuli kolmelle kansallispuistolle lisää yhteensä 150 000 euroa”, Kiuru kertoo.

Lisäksi erikseen huomiotiin autiotupien ylläpito ja kehittäminen. Metsähallituksen kyseiselle momentille lisättiin 100 000 euroa.

”Suomen autiotupaverkosto on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Olen huomannut, että emme aina oikein osaa sitä itse riittävästi arvostaa. On hienoa, että asia on nyt erityisesti nostettu esiin ja rahoitusta on hieman lisätty”, Kiuru korostaa.

Tampereen teknillinen yliopisto

Valiokunta myönsi TTY:n ja Kingpan Insulation Oy:n tutkimushankkeeseen 150 000 euroa. Tarkoituksena on tutkia purujätteen uusiokäyttöä eriste- ja rakennusaineteollisuudessa.

Lisätiedot:

Pauli Kiuru (kok)

Kansanedusaja
040 540 6937

Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen ja Kokoomuksen neuvottelija jaostossa. Ympäristövaliokunnan jäsen ja Kokoomuksen valiokuntavastaava ympäristövaliokunnassa.