Keskityn kansanedustajan ja kaupunginvaltuutetun tehtäviin – maakuntavaaleissa olen taustajoukoissa

8.2.2018

Turvallisuusteema yhdistää monia kevätistuntokauden lakiesityksiä

Kevätistuntokaudella on ohjelmassa lukuisia lainsäädäntöhankkeita, jotka koskevat turvallisuutta. Tiedustelulait on syytä saada voimaan jo tällä vaalikaudella. Se edellyttää viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnassa.  Lisäksi käsittelyyn on tulossa rikoslain, ulkomaalaislain ja aluevalvontalain muutokset, jotka koskevat maahantulokiellon rikkomista.

Ulkomaalaislakia on tarkoitus muuttaa niin, että yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkotuspäätökset voidaan panna täytäntöön nopeammin. Maahanmuuttovirastossa työskentelevien turvallisuutta parannetaan. Miehittämättömien lennokkien ja ilma-alusten aiheuttamaan uhkaan reagoidaan parantamalla puolustusvoimien oikeutta puutua niiden kulkuun.

Keskityn kansanedustajan ja kaupunginvaltuutetun tehtäviin – maakuntavaaleissa olen taustajoukoissa

Hallitus on linjannut, että sote- ja maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan kesäkuussa 2018. Maakunnissa ylintä päätäntävaltaa käyttävät maakuntavaltuustot, jotka valitaan maakuntavaaleissa sunnuntaina 28. lokakuuta. Edessä on melkoinen vaalisuma. Huhtikuussa 2019 pidetään eduskuntavaalit ja pian sen jälkeen keväällä europarlamenttivaalit.

Olen jo luvannut olla eduskuntavaaleissa mukana Kokoomuksen riveissä. Sen sijaan maakuntavaalit olen päättänyt jättää ehdokkaan roolissa väliin. Perusteluni liittyvät ajankäyttöön. Käytännössä on mahdotonta hoitaa täysipainoisesti rinnakkain kaupunginvaltuutetun, maakuntavaltuutetun ja kansanedustajan tehtäviä. Siksi olisi kohtuutonta pyrkiä saamaan äänestäjiltä mandaattia kolmannelle hallinnon tasolle.

Presidentinvaalissa tein kampanjatyötä kannatuskorttien keräämisessä ja lukuisissa tapahtumissa. Kampanjatyötä teen toki myös ennen maakuntavaaleja puolueen ja muiden ehdokkaiden puolesta.

Some-humppaa

Olen luonut pienen painostuksen jälkeen niin sanotun Facebookin sivun, jossa pääpaino on poliittisessa viestinnässä. Uusi sivu löytyy täältä: https://www.facebook.com/KiuruPauli/ Olisi mukavaa, jos voit käydä tykkäämässä sivusta.

Rinnalla kulkee edelleen vanha Facebook –profiilini, jossa on jatkossa hieman henkilökohtaisempia viestejä.

Uusi Facebook –sivuni löytyy myös kotisivuni kautta www.paulikiuru.fi oikealta palstalta.

Ystävällisesti, Pauli