Kirjallinen kysymys:Vahingonkorvausrahastolla tai muulla vastaavalla tavalla annettava apu kohtuuttomiin tilanteisiin joutuneille kansalaisille kodin osoittauduttua asumiskelvottamaksi5.9.2018 14:41

Kirjallinen kysymys

 

Vahingonkorvausrahastolla tai muulla vastaavalla tavalla annettava apu kohtuuttomiin tilanteisiin joutuneille kansalaisille kodin osoittauduttua asumiskelvottamaksi

 

Eduskunnan puhemiehelle

On lukuisia tapauksia, joissa kansalainen on joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen rakennuksen ja kotinsa osoittauduttua asuinkelvottomaksi. Syinä ovat voineet olla yhdessä tai erikseen esimerkiksi rakennustapavirheet, kosteusvauriot ja maaperään liittyvät ongelmat.

Suunnitteluun, luvittamiseen ja rakentamiseen osallistuneet ovat useimmiten toimineet vilpittömässä mielessä sen aikaisen tietämyksen valossa.

Vahinkotilanteen ilmaannuttua jää yksittäinen kansalainen usein ilman taloudellista suojaa. Kattava vakuutuskaan ei aina auta. Tilanteisiin voi olla vaikeata tai mahdotonta osoittaa yhtä yksittäistä syytä tai syyllistä. Vahingot ovat voineet syntyä vuosikymmenien kuluessa. Rakennustapaohjeet, määräykset ja lait ovat voineet muuttua vuosien varrella. Useissa tapauksissa rakentaja tai muu vastaava taho on jo lopettanut toimintansa, virkamiehet ovat vaihtuneet ja moni asiaan vaikuttanut ei ole enää elossa.

Moni kansalainen on joutunut kohtuuttomaan taloudelliseen tilanteeseen merkittävimmän tai jopa ainoan varallisuuseränsä menetettyä jopa kokonaan arvonsa. Pahimmissa tapauksissa myös kalliit korjausyritykset ovat epäonnistuneet. Lisäksi kuluja on voinut aiheutua lainopillisista palveluista sekä henkisesti raskaista ja taloudellisesti tuloksettomista oikeuskäsittelyistä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lla on korjaus-, hissi- ja esteettömyysavustuksia. Ne eivät kuitenkaan kata edellä kuvattuja tilanteita.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §: ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko mahdollista perustaa vahingonkorvausrahastoa tai muuta avustusjärjestelmää, jolla voidaan auttaa kohtuuttomiin tilanteisiin joutuneita kansalaisia heidän asuntonsa osoittauduttua asuinkelvottomaksi ja arvottamaksi?

 

Helsingissä 5.9.2018

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Pauli Kiuru kok

 

Arto Satonen kok