EDUSKUNTAPUHE: Kehitysyhteistyö, nollatoleranssi ja korruptio

14.9.2021

KEHITYSYHTEISTYÖ, NOLLATOLERANSSI JA KORRUPTIO

Tiistai 14.9.2021 klo 15.44

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko / Valtioneuvoston selonteko / VNS 5/2021 vp

Arvoisa puhemies

Suomen kehitysyhteistyön maantieteellinen painopiste on Afrikka. Afrikassa väkiluku kasvaa noin 90 000 henkilöllä jokaisena päivänä. Eri ilmiöillä on selvä ristiinkytkentä. Väestön lisäys on yhteydessä maaperän köyhtymiseen, eroosioon, makean veden loppumiseen, ravinnon riittämättömyyteen, ilmastonmuutokseen, merenpinnan nousemiseen sekä poliittiseen epävakauteen. 

Kilpailu resursseista johtaa sotiin ja konflikteihin. Ihmiset etsivät epätoivoisesti turvallista elinympäristöä ja varmempaa toimeentuloa. Väestönkasvun hallitun hillitsemisen pitäisi olla YK:n ja erityisesti Afrikan yhteinen tavoite. Koulutus ja lukutaito auttavat. 

Arvoisa puhemies

”Sillä, miten kehittyvät maat käyttävät omia varojaan, mukaan lukien korruption torjunnalla, on tärkeä merkitys kehityksen näkökulmasta.” Näin sanotaan selonteossa. Korruptoituneiden hallintojen halu ja valmius kehittää yhteiskuntaa ja taloutta on valitettavan heikko. Vastuu omasta kansasta on matala. 

Selonteon mukaan Suomen harjoittama tai tukema kehitysyhteistyö perustuu nollatoleranssiin seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan, seksuaalisen häirinnän, veronkierron ja verovälttelyn osalta. Myös korruption osalta tavoitteena pitää olla nollatoleranssi, vaikka tavoite voi kuulostaa ylimitoitetulta monessa kohdemaassa, mutta ei se sen ylimitoitetumpi ole kuin edellä mainitut. 

Lopuksi, arvoisa puhemies: Finnfund tekee tärkeää työtä laina- ja sijoitusmuotoisessa kehitysyhteistyössä. Kannattava yritystoiminta tarjoaa pysyviä työpaikkoja myös naisille. — Kiitos.