Edustajat Pauli Kiuru ja Heikki Vestman kysyvät kirjallisesti sisäministeriltä kadonneista irakilaisista. Missä on 4700 ihmistä?

28.11.2019

KIRJALLINEN KYSYMYS

Kadonneet ja laittomasti Suomessa olevat irakilaiset

Eduskunnan puhemiehelle

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä (VaVM 28/2018 vp) todetaan, että ”Suomessa on useita tuhansia paperittomia henkilöitä, jotka ovat vaarassa joutua mm. kansainvälisen rikollisuuden uhreiksi tai osaksi terrorismisjärjestöjen toimintaa.”

Edelleen samassa mietinnössä valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että vastaanottojärjestelmästä on kadonnut kolmen vuoden aikana yli 6 000 turvapaikanhakijaa. Valiokunta piti välttämättömänä, että toimenpiteitä laittoman maassaolon ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi jatketaan määrätietoisesti. Valiokunta lisäsi talousarvioon rahoitusta ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi.

Kansanedustajien Heikki Vestmanin ja Pauli Kiurun kirjalliseen kysymykseen (KK 265/2019 vp) ministeri Maria Ohisalo vastasi (19.11.2019) seuraavasti: 

”Suomeen on vuonna 2015 ja sen jälkeen saapunut yhteensä noin 25 000 irakilaista turvapaikanhakijaa. Vapaaehtoisen paluun kautta tänä ajanjaksona on Irakiin palannut noin 3 400 irakilaista. Oleskeluluvan on saanut noin 6 800 irakilaista. Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 3700 irakilaista. Vastaanottojärjestelmästä on vuonna 2015 ja sen jälkeen poistunut omatoimisesti noin 6 400 irakilaista, todennäköisimmin Irakiin tai muualle Eurooppaan.”

Annetun erittelyn pohjalta jää epäselväksi, missä loput 4 700 irakilaista ovat.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Onko vastauksesta pääteltävissä, että laittomasti Suomessa oleskelevia irakilaisia on noin 4 700 henkilöä?

Onko valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan tahto kadonneiden henkilöiden tavoittamisesta tuottanut tulosta vai onko tilanne pahentunut entisestään?

Helsingissä 28.11.2019

Pauli Kiuru kok

Heikki Vestman kok